Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural

Codi: 03 08 03PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 14.800 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques, de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural d'àmbit estatal per conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació als establiments de turisme rural.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: establiments de turisme rural

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2019,2020 (4t trimestre del 2019 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2020)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/030803

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.