Saltar al contingut principal

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler

Codi: 03 08 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.400 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per conèixer la facturació mitjana per habitació ocupada (ADR) i els ingressos per habitació disponible (RevPAR).

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: dades agregades

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: facturació mitjana per habitació ocupada (ADR), ingressos per habitació disponible (RevPAR)

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2020-2021 (mesos de desembre del 2020 fins a novembre del 2021)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030804

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021