Saltar al contingut principal

Estadística dels visitants estrangers

Codi: 03 08 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal Frontur per conèixer les principals característiques del turisme estranger a Catalunya. Es destinaran recursos a les possibilitats d'ampliació de resultats per obtenir dades dels turistes que visiten Catalunya com a destinació secundària i també a l'anàlisi de variables sociodemogràfiques.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: visitants estrangers

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: país de residència, tipus de viatger, via d'accés, motiu del viatge, tipus d'allotjament, forma d'organització del viatge

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020-2021 (mesos de desembre del 2020 fins a novembre del 2021)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030805

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021