Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa dels visitants estrangers

Codi: 03 08 06PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'enquesta d'àmbit estatal Egatur, per conèixer la despesa dels visitants no residents a l'Estat espanyol, en què s'investiguen diferents aspectes qualitatius dels viatges duts a terme. Es destinaran recursos a les possibilitats d'ampliació de resultats per obtenir dades de la despesa dels turistes que visiten Catalunya com a destinació secundària, i també a l'anàlisi de la despesa segons variables sociodemogràfiques.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: visitants estrangers

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: despesa turística realitzada a Catalunya pels visitants no residents a l'Estat espanyol, segons país de residència, via d'accés, motius de la visita, allotjament, forma d'organitzar el viatge, tipus de despesa

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020-2021 (mesos de desembre del 2020 fins a novembre del 2021)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030806

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021