Saltar al contingut principal

Estadística sobre pressupostos i liquidacions dels ens locals a Catalunya

Codi: 03 10 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya

Cost directe estimat: 3.500 €

Ressenya: El Departament de la Presidència recopila el detall de les dades economicofinanceres dels pressupostos i liquidacions de les administracions locals i dels seus organismes dependents i adscrits. Un cop rebuda aquesta informació, s'analitza i es depura i, posteriorment, es procedeix al seu tractament estadístic amb l'objectiu de difondre els resultats agregats.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: ingressos, despeses, altres indicadors economicofinancers

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020,2021 (2021 pressupostos i 2020 liquidacions)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031003

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.