Saltar al contingut principal

Estadística de la despesa sanitària pública

Codi: 03 10 06PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració de l'Estadística de la despesa sanitària pública de responsabilitat de la Generalitat de Catalunya dins el projecte Estadística de la despesa sanitària pública del Sistema Nacional de Salut (comptes satèl·lit de la sanitat), coordinat pel Ministeri de Sanitat.

Fases del procés estadístic: anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: classificació econòmica i funcional de la despesa sanitària pública

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031006

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.