Saltar al contingut principal

Estadística d'R+D a les universitats i centres de recerca

Codi: 03 10 16PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 10. Sector públic

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement, Secretaria d'Universitats i Recerca

Organismes col·laboradors: universitats catalanes, centres de recerca, Fundació d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAP), Corporació Sanitària Parc Taulí (CSUPT), Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)

Cost directe estimat: 80.000 €

Ressenya: Establir indicadors que permetin quantificar i valorar l'activitat de recerca a Catalunya, amb criteris que garanteixin la comparabilitat entre els diferents agents executors d'aquest tipus d'activitat. En aquest cas són els que s'inclouen en el sector públic o bé els que són reconeguts pel Govern de la Generalitat per les seves actuacions en la recerca científica i la innovació, això és, universitats i centres de recerca de Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: altres organismes o institucions, centre d'ensenyament superior

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: origen dels fons, personal, patents, assajos clínics, spin-offs, grups de recerca

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/031016

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.