Saltar al contingut principal

Estadística dels demandants d'ocupació i de l'atur registrat

Codi: 04 01 08PAAE: 2022Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Treball

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu disponibles per conèixer el nombre de demandants d'ocupació, aturats o no, registrats a les oficines de treball de la Generalitat i les seves característiques, en l'àmbit de Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, compte de cotització, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, ocupació preferent sol·licitada, nivell formatiu, activitat econòmica de la darrera feina, perceptors de prestacions, durada de la demanda, nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya

Període de referència: 2021,2022

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2022/040108

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.