Saltar al contingut principal

Estadística d'ofertes de llocs de treball

Codi: 04 01 09PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de les dades de caràcter administratiu de les ofertes de llocs de treball a cobrir que presenten les empreses, a fi de conèixer el nombre i les característiques dels llocs de treball oferts a Catalunya gestionats pels serveis públics d'ocupació i al portal Feina activa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Al portal, a més de les ofertes gestionades per les oficines de treball i les que registren directament les empreses, es redifonen les ofertes per accedir a la plantilla de l'Administració pública, les dels portals d'agències privades, i també les dels webs d'empreses grans.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

  • Aprofitament de dades administratives
    • Fitxer d'ofertes registrades als serveis públics d'ocupació
    • Fitxer d'ofertes registrades al portal Feina activa del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
    • Fitxer de dades agregades d'ofertes de webs externes redifoses a través del portal Feina activa del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

Variables principals: edat, llocs de treball gestionats, ocupació, nivell professional, nivell formatiu, activitat econòmica, dimensió de l'empresa, tipus de relació laboral, durada del contracte, origen de les ofertes publicades

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040109

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.