Saltar al contingut principal

Estadística de creació d'empreses a través del programa Catalunya Emprèn

Codi: 04 01 10PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Tractament estadístic de la documentació administrativa disponible a fi de conèixer el nombre i les característiques dels usuaris del programa Catalunya Emprèn i el nombre d'empreses creades com a resultat de la gestió.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, tipus d'accions realitzades, persones beneficiàries d'aquestes accions, persones assessorades, empreses creades, subvencions, import

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040110

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.