Saltar al contingut principal

Estadística de societats cooperatives

Codi: 04 01 12PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació de dades bàsiques del Registre de cooperatives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: cooperatives existents, cooperatives constituïdes, socis, tipus de cooperativa, activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021 (dades anuals difoses amb sis mesos de retard)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040112

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.