Saltar al contingut principal

Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat

Codi: 04 01 16PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Explotació de l'Estadística d'ocupació de les persones amb discapacitat per a l'àmbit de Catalunya. L'Estadística esmentada és una operació de caràcter anual que realitza l'INE i que té com a principal objectiu obtenir informació sobre la relació amb el mercat de treball de la població de 16 a 64 anys amb un grau de discapacitat oficialment reconeguda i que resideix en habitatges familiars principals.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nivell de formació assolit, situació professional, tipus de jornada, tipus de contracte, temps de permanència en l'ocupació, grau i tipus de discapacitat, percepció de prestacions, situació de dependència reconeguda

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040116

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.