Saltar al contingut principal

Estadística de conciliacions laborals col·lectives

Codi: 04 03 06PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció d'informació sobre les conciliacions col·lectives que tenen lloc en els serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquests serveis emplenen els fulls estadístics corresponents, que són depurats i tractats informàticament.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: conciliacions col·lectives, empreses afectades, treballadors afectats, resultat de la conciliació, activitat econòmica

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2019,2020

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040306

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.