Saltar al contingut principal

Estadística de conciliacions laborals individuals

Codi: 04 03 07PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció d'informació sobre les conciliacions individuals dutes a terme a Catalunya amb motiu d'acomiadaments, sancions, reclamació de quantitats i altres motius. Les conciliacions individuals tenen lloc en les diferents unitats de conciliació que depenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que tenen com a suport a la seva tasca una aplicació informàtica de gestió, la informació de la qual posteriorment es depura i es tracta informàticament.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: motiu, forma d'acabament, conciliacions individuals, quantitats acordades

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies

Període de referència: 2019,2020

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040307

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.