Saltar al contingut principal

Estadística de la contractació laboral

Codi: 04 03 09PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 03. Condicions laborals

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: Servei Públic d'Ocupació Estatal

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Quantificar el nombre de contractes laborals registrats en els serveis públics d'ocupació de l'Estat amb lloc de treball a Catalunya, i la tipologia de contractes, i fer una explotació estadística de la informació administrativa disponible.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, activitat econòmica, ocupació, tipus de contracte, nivell formatiu, durada del contracte, grandària de l'empresa, jornada, discapacitat de la persona contractada, contractes de posada a disposició, nacionalitat de la persona contractada

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040309

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.