Saltar al contingut principal

Estadística de l'ensenyament

Organismes responsables: Departament d'Educació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació i Formació Professional

Cost directe estimat: 110.000 €

Ressenya: Aprofitament estadístic i difusió dels resultats de nombre d'alumnes, de personal docent i de centres educatius que imparteixen ensenyaments no universitaris a partir dels sistemes d'informació del Departament.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: centre educatiu

Unitat d'informació: centres educatius

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, centres, alumnes, professors i titularitat dels centres educatius, i directors i directores de centres escolars de primària i secundària

Desagregació territorial dels resultats: municipis, districtes, serveis territorials, Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2019-2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040401

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.