Saltar al contingut principal

Estadística del personal al servei de l'Administració educativa

Organismes responsables: Departament d'Educació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació i Formació Professional

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Aprofitament estadístic de la informació disponible en els sistemes d'informació del Departament amb l'objectiu de quantificar els recursos humans de l'Administració educativa.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: llocs de treball

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, cos administratiu

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, serveis territorials

Període de referència: 2020-2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040402

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.