Saltar al contingut principal

Indicadors estadístics del sistema educatiu

Organismes responsables: Departament d'Educació

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 7.500 €

Ressenya: Elaboració d'un sistema d'indicadors que donen una visió de conjunt del sistema educatiu quant a l'escolarització i els recursos humans i econòmics, entre altres àmbits.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, escolarització, recursos humans, recursos econòmics i rendiment acadèmic

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, serveis territorials

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: variable en funció de l'indicador

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040404

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.