Saltar al contingut principal

Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Educació, Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 85.000 €

Ressenya: Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat a Catalunya corresponent al curs 2019-2020. Realització del treball de recollida de la informació a una mostra del centres privats d'ensenyament. L'enquesta s'adreça a llars d'infants, centres d'ensenyament infantil, primari i/o secundari, i centres universitaris.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: centre d'ensenyament superior, centre educatiu

Unitat d'informació: centres d'ensenyament privat

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: titularitat, nivell educatiu, alumnat, professorat, despeses i finançament detallats

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019-2020 (curs acadèmic)

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040405

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Realització del treball de recollida de la informació a una mostra de centres privats d'ensenyament.

Referència temporal de les dades: 2020-2021 (curs acadèmic)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta de finançament i despeses de l'ensenyament privat

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.