Saltar al contingut principal

Estadística de l'ensenyament universitari

Codi: 04 04 06PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 04. Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement, Secretaria d'Universitats i Recerca

Organismes col·laboradors: universitats catalanes

Cost directe estimat: 180.000 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques de les universitats catalanes en relació amb la seva activitat docent i de recerca. Fins el 2019 aquesta recollida d'informació es feia únicament en matèria d'estudis oficials. A partir del 2020 es vol incloure la relativa als postgraus no oficials impartits a les universitats catalanes. La inclusió de les estadístiques de docència d'aquests estudis no oficials, no només permetrà quantificar i analitzar aquesta activitat sinó que, a més, garantirà la comparabilitat internacional del Sistema Universitari Català, ja que la majoria d'indicadors internacionals de referència són en matèria d'educació superior o terciària i no distingeixen entre estudis oficials i no oficials.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: altres organismes o institucions, centre d'ensenyament superior

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, tipologia i relació d'estudis, oferta de places i grau de cobertura; alumnes matriculats, de nou accés i titulats, així com alumnes de mobilitat, de cadascun dels estudis impartits a les universitats catalanes; rendiment acadèmic, abandonament i canvi d'estudi; nombre de personal universitari (professorat, PAS i investigadors) en valor absolut i equivalent a temps complet; assignació de recursos docents, costos, pressupostos, recerca i inserció laboral

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018-2019 (curs acadèmic)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040406

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.