Saltar al contingut principal

Estadística de les escoles agràries

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Determinar el nombre i les característiques dels cursos considerats en el Programa de formació permanent adreçat al sector agroalimentari i rural, fent un tractament de la informació administrativa disponible.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, difusió.

Informant: Administració pública, centre educatiu, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, nombre de cursos i alumnes

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040407

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.