Saltar al contingut principal

Estadística dels alumnes matriculats a inici de curs

Organismes responsables: Departament d'Educació

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Aprofitament estadístic i difusió dels resultats del nombre d'alumnes, a partir del Registre d'alumnes de Catalunya, matriculats a inici de curs.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció.

Informant: centre educatiu

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, ensenyaments, nivell

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, serveis territorials

Període de referència: 2021-2022

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040409

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.