Saltar al contingut principal

Estadística de beques i ajuts als estudis

Codi: 04 04 10PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 04. Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Organismes responsables: Departament d'Educació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació i Formació Professional

Cost directe estimat: 7.500 €

Ressenya: Aprofitament estadístic i difusió dels resultats del nombre de beques, becaris i imports sobre les beques i ajuts als estudis a partir dels sistemes d'informació de les administracions educatives.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, beques, becaris, imports

Desagregació territorial dels resultats: serveis territorials, Catalunya

Període de referència: 2019-2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040410

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.