Saltar al contingut principal

Indicadors internacionals del sistema educatiu

Codi: 04 04 11PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 04. Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)

Organismes responsables: Departament d'Educació

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració d'un sistema d'indicadors sobre l'educació a Catalunya, per conèixer l'evolució i la comparativa amb Espanya i Europa.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, escolarització, estocs educatius, relació amb l'activitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: variable

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040411

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.