Saltar al contingut principal

Enquesta de l'ús del temps

Codi: 04 06 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 06. Ús del temps

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 80.000 €

Ressenya: Finalització dels treballs de disseny i preparació de l'Enquesta de l'ús del temps, que s'ha de fer a partir de l'any 2021. L'Enquesta té per objectiu mesurar la magnitud del temps que la població dedica a les activitats diàries. Comprèn la distribució, la durada i l'horari de les activitats i proporciona informació sobre els horaris efectius de treball, l'abast del treball que no és de mercat, els ajuts entre les llars, el comportament de la població en temps de lleure, el temps de treball remunerat i no remunerat, i el temps de les activitats diàries fetes amb ordinador o Internet.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, activitats realitzades i temps dedicat, variables sobre les característiques socioeconòmiques de la persona

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: —

Periodicitat: decennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040601

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.