Saltar al contingut principal

Estadística de museus i col·leccions

Codi: 04 07 03PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció de l'estadística sobre museus i col·leccions de Catalunya a partir de dades administratives del Departament de Cultura relatives a l'activitat, el nombre, el personal i el pressupost del sector. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne el tractament estadístic.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: museus i col·leccions de Catalunya oberts al públic

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre, tipologia, activitat, personal i pressupost

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/040703

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.