Saltar al contingut principal

Estadística del llibre

Codi: 04 07 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció dels principals indicadors del sector del llibre a Catalunya: producció editorial, vendes, drets d'autoria, personal, títols registrats a l'ISBN, a partir de les dades disponibles de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, de l'Agència Espanyola de l'ISBN i del Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local, empresa

Unitat d'informació: empreses dedicades a l'edició

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'empreses i producció editorial a Catalunya registrades a l'Agència Espanyola de l'ISBN, nombre d'empreses, producció editorial, valor de la producció i treballadors d'acord amb els gremis de Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040704

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.