Saltar al contingut principal

Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic

Codi: 04 07 07PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 07. Cultura

Organismes responsables: Departament de Cultura

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció de l'Estadística del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya, a partir de la informació de caràcter administratiu disponible al Departament de Cultura, per conèixer l'activitat, la tipologia, el període històric, el personal i el pressupost del patrimoni immoble i moble de Catalunya. Aquesta informació és validada i informatitzada per tal de fer-ne les tabulacions corresponents.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre, tipologia i període històric

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/040707

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.