Saltar al contingut principal

Estadística de resultats electorals

Codi: 04 09 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 09. Eleccions i participació ciutadana

Organismes responsables: Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 62.550 €

Ressenya: S'inicia l'actuació amb la recollida dels arxius informatitzats per part del Ministeri de l'Interior o el Departament, segons la convocatòria. Una vegada corregits els errors d'enregistrament o de transcripció, mitjançant diferents contrastos, es crea un arxiu estadístic provisional que conté informació codificada de cada mesa i secció censal. Una vegada verificada l'exhaustivitat i la qualitat de les dades es crea un arxiu estadístic definitiu que és tabulat i publicat per municipis amb agregacions per comarques, circumscripcions i total de Catalunya.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'electors, votants, vots vàlids, vots en blanc, vots nuls, vots a candidatures i referència geogràfica

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis, meses electorals, circumscripcions electorals

Període de referència: convocatòries electorals

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: entre un i sis mesos segons convocatòria

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040901

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.