Saltar al contingut principal

Enquesta de seguretat pública

Codi: 04 10 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 125.000 €

Ressenya: Realització d'una enquesta dirigida a una mostra de la població de Catalunya de 16 anys i més per mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: victimització

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits territorials

Desagregació territorial dels resultats: regions policials, Catalunya, altres àmbits

Període de referència: 2018-2019 (de novembre del 2018 a novembre del 2019)

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/041001

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.