Saltar al contingut principal

Estadística de seguretat ciutadana

Codi: 04 10 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: policies locals de Catalunya

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques sobre recursos i actuacions de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i policies locals de Catalunya, per disposar d'informació sobre els fenòmens i els fets delictius coneguts i localitzats.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local, Administració pública

Unitat d'informació: delinqüència

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, incidents i fets delictius coneguts i localitzats, motius de detenció, detencions i detinguts per infraccions penals o administratives, nombre i localització de comissaries, nombre i localització de vehicles, mitjans humans

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, regions policials

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/041002

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.