Saltar al contingut principal

Enquesta de victimització de Barcelona

Codi: 04 10 05PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 60.000 €

Ressenya: Realització d'una enquesta per mesurar les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat, les opinions i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat pública. Inclou un mòdul sobre assetjament sexual a les dones a l'espai públic comunitari.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica, enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, índexs globals i sectorials de victimització, índex de denúncia, principals preocupacions ciutadanes en matèria de seguretat, nivells de seguretat per àmbits territorials

Desagregació territorial dels resultats: municipi de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, districtes

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/041005

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.