Saltar al contingut principal

Enquesta sobre violències sexuals a Catalunya

Codi: 04 10 12PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 10. Justícia i seguretat

Organismes responsables: Departament d'Interior

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Durant l'any 2020 es durà a terme la consolidació i depuració de les bases de dades del treball de camp, l'elaboració d'indicadors i la preparació, presentació i publicació dels resultats.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: victimització

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, índex de victimització, índex de denúncia, danys soferts i afectacions associades.

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits, regions policials

Període de referència: 2018-2019

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/041012

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.