Saltar al contingut principal

Estadística de la pràctica esportiva

Codi: 04 11 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 11. Esports

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 20.000 €

Ressenya: Explotació dels resultats del treball de camp i anàlisi de les dades obtingudes sobre la pràctica d'activitats fisicoesportives a Catalunya a partir d'una enquesta feta a la població de 16 anys o més. L'objectiu principal d'aquest estudi és conèixer a fons i amb el màxim rigor possible l'activitat física practicada, la periodicitat, la instal·lació o espai esportiu utilitzat, les motivacions i qualsevol altra dada que pugui ser d'interès, sempre referida al col·lectiu objecte de l'estudi.

Fases del procés estadístic: anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial, enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, condicions i característiques de les activitats fisicoesportives practicades, lloc i motivacions, etc.

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2019

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/041102

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.