Saltar al contingut principal

Enquesta de condicions de vida

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Institut Nacional d'Estadística, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Cost directe estimat: 295.000 €

Ressenya: L'Enquesta de condicions de vida a Catalunya permet obtenir informació estadística sobre la distribució de la renda, així com la caracterització de la població en situació de risc de pobresa o d'exclusió social, d'acord amb els indicadors estàndards europeus i tenint en compte el llindar de pobresa propi de Catalunya. Des de l'any 2016 es compon de dues mostres homogènies recollides separadament, una per l'INE i una altra per l'Idescat. El treball de camp per recollir la informació d'aquest any (amb informació de la renda corresponent a l'any anterior) es fa simultàniament a l'explotació i la publicació dels resultats de l'enquesta de l'any anterior.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, llar

Unitat d'informació: població resident a les llars

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, composició de la llar, condicions de l'habitatge, detall dels ingressos dels individus, percepció de les condicions de vida

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: l'any 2021 es publica l'ECV del 2020 i es realitza el treball de camp de l'ECV del 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2021 (l'any 2022 es publicaran els resultats de l'ECV del 2021)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050101

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021