Saltar al contingut principal

Estadística de persones amb discapacitat

Codi: 05 02 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 19.300 €

Ressenya: Explotació estadística de la informació de caràcter administratiu continguda a la base de dades de persones amb discapacitat, que es nodreix de les actuacions registrades pels serveis de valoració i orientació de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, tipologia de la discapacitat, grau de la discapacitat, barem de dificultat de mobilitat i de necessitat de tercera persona, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050205

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.