Saltar al contingut principal

Estadística de serveis socials d'atenció a la infància i a l'adolescència

Codi: 05 02 06PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 21.500 €

Ressenya: Explotació estadística d'informació continguda en els expedients oberts a infants i adolescents per obtenir el nombre d'infants i adolescents atesos per tipus de tractament, programes i recursos que s'hi destinen. Obtenció de les dotacions de serveis, de centres i d'equips multiprofessionals d'atenció (EAIA).

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: persones físiques, serveis socials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, nombre d'equips i professionals, nombre de places i serveis, nombre d'infants i adolescents atesos per tipologia de la mesura, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, altres àmbits

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050206

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.