Saltar al contingut principal

Estadística de l'adopció i l'acolliment d'infants

Codi: 05 02 09PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 20.600 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques procedents dels processos administratius per a l'adopció i l'acolliment d'infants a Catalunya i per a l'adopció d'infants d'altres països.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: infants adoptats/acollits, sol·licituds d'adopció/acolliment

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, sol·licituds d'adopció d'infants de Catalunya i d'altres països, sol·licituds d'acolliment familiar, nombre d'infants adoptats de Catalunya i d'altres països, nombre d'infants acollits

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050209

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.