Saltar al contingut principal

Estadística del sistema d'atenció a la dependència

Codi: 05 02 14PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 18.700 €

Ressenya: Explotació estadística a partir de dades administratives del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els serveis i prestacions del sistema d'atenció a la dependència, i les característiques de les persones beneficiàries d'aquest sistema.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: prestacions econòmiques, persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nombre de persones beneficiàries, tipus de prestacions i serveis per grau de dependència, distribució territorial

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050214

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.