Saltar al contingut principal

Sistema d'indicadors sobre discapacitat i ocupació

Codi: 05 02 15PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 02. Serveis socials i protecció social

Organismes responsables: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Disposar d'un sistema d'indicadors que faciliti informació sobre la relació entre l'activitat econòmica i la situació i l'evolució laboral de les persones amb discapacitat.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: altres organismes o institucions, empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, prevalença de la discapacitat, relació amb l'activitat econòmica, contractes laborals, demandes d'ocupació, atur registrat, accions d'inserció, mercat ordinari, mercat protegit, tipus de discapacitat, nivell formatiu

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050215

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.