Saltar al contingut principal

Estadística de trasplantaments

Codi: 05 03 10PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 41.300 €

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades d'activitat de donació i trasplantament d'òrgans i de llistes d'espera per a trasplantaments a Catalunya. Comparació dels principals resultats obtinguts a Catalunya amb els resultats d'Espanya i d'altres països.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: trasplantament

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, dades sociodemogràfiques i clíniques dels pacients, dades del procediment

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050310

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.