Saltar al contingut principal

Estadística de malalts renals

Codi: 05 03 11PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 57.600 €

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les dades relatives al tractament de la insuficiència renal terminal per a l'elaboració d'estadístiques bàsiques sobre la incidència, la prevalença, la mortalitat i la supervivència del malalt i l'empelt, segons la modalitat del tractament substitutiu i la distribució geogràfica dels recursos i els malalts.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, característiques sociodemogràfiques i clíniques dels malalts renals en hemodiàlisi, diàlisi peritoneal o trasplantament renal; diagnosi i malalties associades, tipus de tractament, rehabilitació, variables d'histocompatibilitat, causa de mort, dades dels donants d'òrgans

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits, Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050311

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.