Saltar al contingut principal

Estadística del registre de diabetis tipus 1

Codi: 05 03 12PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Associació de Diabètics de Catalunya, hospitals de la xarxa pública i privada de Catalunya

Cost directe estimat: 58.000 €

Ressenya: Recollida, validació, tractament estadístic i difusió de les estadístiques bàsiques de la diabetis tipus 1 en la població catalana de 0 a 29 anys.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, variables sociodemogràfiques i clíniques de les persones amb diagnòstic de diabetis tipus 1

Desagregació territorial dels resultats: municipis, Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050312

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.