Saltar al contingut principal

Estadístiques del registre de càncer

Codi: 05 03 13PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Fundació Lliga per a la Investigació i Prevenció del Càncer (FUNCA), Institut Català d'Oncologia

Cost directe estimat: 160.000 €

Ressenya: Recollida de la informació dels casos de càncer. Estimació de les taxes d'incidència, mortalitat, supervivència i prevalença i difusió dels resultats.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: persones físiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, incidència, prevalença, mortalitat, supervivència als cinc anys (observada i relativa) del càncer segons localització tumoral

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050313

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.