Saltar al contingut principal

Indicadors del sistema de salut

Codi: 05 03 21PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Departament de Salut, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 48.000 €

Ressenya: Elaboració d'un sistema d'indicadors que permetin fer un seguiment d'aspectes que afecten la salut de la població, de la incidència de diverses malalties i de l'activitat i la qualitat dels serveis sanitaris.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: indicadors de salut, utilització de serveis, recursos i qualitat del sistema sanitari

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits

Període de referència: diversos anys

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/050321

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.