Saltar al contingut principal

Indicadors covid-19

Codi: 05 03 22PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 03. Salut

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Recopilació d'indicadors sobre la covid-19 que aportin informació sobre la situació i l'evolució de la pandèmia.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: persones físiques, defuncions, proves diagnòstiques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, edat, proves diagnòstiques, lloc de la defunció

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran

Període de referència: 2020-2021

Periodicitat: setmanal, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setmanal

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/050322

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Publicació dels indicadors sobre la covid-19 amb relació a la situació i l'evolució de la pandèmia.

Referència temporal de les dades: 2020-2021

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Resultats publicats:

Estadística de la covid-19 (COVID)

Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la covid-19

Incidència i vacunació de la covid-19. Indicadors de conjuntura econòmica

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021