Saltar al contingut principal

Estadística d'establiments sanitaris en règim d'internat

Codi: 05 04 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 05. Condicions de vida i protecció socialSubàmbit: 05 04. Serveis sanitaris

Organismes responsables: Departament de Salut

Organismes col·laboradors: Ministeri de Sanitat

Cost directe estimat: 69.000 €

Ressenya: Recollida de dades d'estructura, activitat i econòmiques dels centres hospitalaris de Catalunya amb la finalitat de proveir informació estadística anual necessària per a l'avaluació i la planificació sanitàries.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: identificació del centre, naturalesa jurídica, dotació assistencial, personal, activitat assistencial i dades econòmiques

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/050401

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.