Saltar al contingut principal

Estadística de residus industrials declarats

Codi: 06 02 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 75.000 €

Ressenya: Dades de la producció i tipologia dels residus industrials declarats de les activitats industrials que els generen, segons les declaracions de les empreses.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: residus industrials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: tonatge generat, tipus de residus, nombre d'establiments declarants, tipus d'indústria, tipus de tractament

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, municipis

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/060201

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.