Saltar al contingut principal

Indicadors de la qualitat sanitària de les aigües de bany a la temporada d'estiu

Codi: 06 02 06PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: Departament de Salut

Cost directe estimat: 121.732 €

Ressenya: Controls analítics dels indicadors de qualitat microbiològica durant la temporada de bany oficial a Catalunya en compliment de la Directiva 2006/7/CE, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: aigua

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: concentracions d'Escherichia coli i enterococs intestinals

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/060206

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.