Saltar al contingut principal

Estadística dels espais naturals protegits

Codi: 06 02 07PAAE: 2023Tipus: consolidada

Àmbit: 06. Territori i medi ambientSubàmbit: 06 02. Medi ambient

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 1.000 €

Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre espais naturals protegits (tipus de figures de protecció, superfície, àmbit -terrestre i marí- i estat de planificació).

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: espais naturals

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

 • Aprofitament de dades administratives
  • Pla d'espais d'interès natural
  • Espais naturals de protecció especial
  • Espais de la xarxa Natura 2000
  • Plans rectors d'ús i gestió
  • Plans de protecció del medi natural i del paisatge

Variables principals: espais naturals de protecció especial per tipologia de protecció, superfície en hectàrees i per comarques, superfície del Pla d'espais d'interès natural PEIN en hectàrees i per comarques, espais de la xarxa Natura 2000 per tipologia de protecció i superfície en hectàrees, superfície d'espais naturals protegits ordenada pels Plans de protecció del medi natural i del paisatge, percentatge d'espais ordenats respecte al total en superfície

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2022

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2023

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2023/060207

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.